Results from the Council election 2015

Perioden 15/16

Antal i röstlängd 2789
Antal röstande 263
Valdeltagande 9,4%
Härmed kungörs resultatet av 2015 års val till fullmäktige och Sektionernas kandidater till fullmäktige
Ordinarie ledamöter Röstandel Sektion

 

Robert Svernsjö SSK
Sofia Heyes PsyKI
Eva Hesselmark Doktorandsektionen
Nino Hallén PHS
Aysha Ahmed BUS
Paula van Hage BAS
Anton Hoffman Läkarsektionen
Andrea Montano Montes 28,1%
Daniel Holl 26,6%
Puck Näsman Norell 24,0%
Markus Österblad 23,2%
Jennie Sporre 21,3%
Arun Das 16,0%
Salah Gahrib 15,6%
Leonard Vahlros 15,2%
Gabriella dal 14,1%
Linda Massooud 13,7%
Leo Ziegel 12,9%
Anders Möller 12,5%
Kristina Alsabeah 11,8%
Amer Jibran 11,4%
Alice Wereen 11,0%
Alexander Hedfjäll 10,6%
Harald Severin 10,6%
Ylva Jörsäter 10,6%
Sara Lindblom 10,3%
Caroline Schagerholm 9,1%
Anna Holsten 6,8%
Hanieh Mohammadi 5,7%

 

Suppleanter   Sektion

 

Andrea Olofsson PsyKI
Benedek Bozoky Doktorandsektionen
Kristina Ehn BAS
Alva Andersson Läkarsektionen

 

Ur stadgarna:

15.6

15.6.1            Föreningsmedlem som anser att valnämnd, valförrättare eller annat förenings­organ som haft befattning med valet, brutit mot föreningens stadgar eller med stöd därav utfärdade bestämmelser äger anföra besvär hos Inspektor sist en vecka efter valresultatets kungörande.

15.6.2            Finner Inspektor att valnämnd, valförrättare eller annat föreningsorgan som haft befattning med valet, därvid brutit mot föreningens stadgar eller med stöd därav utfärdade bestämmelser äger Inspektor att snarast och senast inom tre veckor efter valresultatets kungörande utlysa nyval.

Copyright © 2017 Medicinska Föreningen | Coinlex Webdesign