Representatives in KI boards and committees

DSA nominates or appoints doctoral students to represent the student body at different levels at KI. The following doctoral students are representing us in following boards and committees:

Board of Karolinska Institutet (Konsistoriet)

Arash Hellysaz
Matilda Liljedahl

Board of doctoral education (Styrelsen för forskarutbildning, FUS)

Håkan Nero
Eva Hesselmark
Matilda Liljedahl
Benedek Bozoky

Board of research (Styrelsen för forskning, FS)  

Daniel Holl
Cheng Xu
Zakaryah Abdulkarim

Medicinska Föreningen Board (MF Styrelse)

Simone Setterberg

Medicindka Föreningen Council (Fullmäktige)

Eva Hesselmark
Suppleant: Benedek Bozoky

Recruitment Committee (Rekryteringsutskottet)

Javad Jafari
Suppleant: Susanne Neumann

The Equal Treatment Committee (Rådet för lika villkor)

Débora Masini

The Docent Committee (Docenturnämnden)

Cheng Xu

The KI International Strategy Committee (Styrelseövergripande gruppen för internationell strategi)

Simone Setterberg

KI/ SLL Forskningsråd

Cheng Xu

Union (SACO) Representative

Ann Du

Copyright © 2017 Medicinska Föreningen | Coinlex Webdesign