Introduction weeks

Disclaimer: Since the Psychology programme at KI seldom receives exchange students and has no international students we communicate in Swedish. For more information in English please contact one of the board members.

———————————————————————————————————————————

Hej blivande psykologstudent! Varmt välkommen och stort grattis till din plats på psykologprogrammet vid Karolinska Institutet.

För att du ska få en plats där du och din klass kan få information och kunna hjälpa varandra har vi skapat en facebookgrupp åt er. Den heter Psykologer 2019, gå med idag!

I välkomstbrevet kan du hitta mer information om mottagningen.

Copyright © 2017 Medicinska Föreningen | Coinlex Webdesign