The PsyKI board

 

Disclaimer: Since the Psychology programme at KI seldom receives exchange students and has no international students we communicate in Swedish. For more information in English please contact one of the board members.

———————————————————————————————————————————


Malena Reventlid, ordförande

Som ordförande är min uppgift att leda styrelsearbetet. Jag är samordnare för våra aktiviteter och håller kontakt med Medicinska Föreningen, programdirektör och de andra ordförandena för psykologsektioner i landet.

———————————————————————————————————————————


Sofia Heynes, kassör

Som kassör i PsyKI har jag ansvar för vår ekonomi. Det innebär att jag ser till att vi kan ha grymma fester, coola workshops m.m. samt gott mötesfika utan att spräcka budgeten.

———————————————————————————————————————————

Jonathan Nelson, vice ordförande

Som vice ordförande så är det mitt jobb att rycka in och göra ordförandes uppgifter om denne är sjuk eller otillgänglig. Jag fungerar även som en stödfunktion utifall att ordförande behöver assistans med något större projekt.

———————————————————————————————————————————


Alexander Carlson, psykklubberimästare

Som Psykklubberiansvarig i PsyKI är det mitt uppdrag att se till att vi får grymma psykologfester, sittningar och andra evenemang. Jag sätter ihop festfixargrupper och har ansvar för att planeringen fungerar som det ska i de evenemang PsyKI ordnar för psykologstudenterna.

———————————————————————————————————————————


Greta Wester, sekreterare

Som sekreterare är jag med på möten och antecknar vad som sägs och vilka beslut som tas. Sen låter jag någon annan från mötet titta igenom så att det som händer inom PsyKI dokumenteras rätt.

———————————————————————————————————————————

Greta Wester, Mottagningsansvarig

Som mottagningsansvarig ser jag till att välkomnandet av nya psykologstudenter blir så bra som möjligt. Tillsammans med alla andra faddrar planerar vi olika aktiviteter och tillställningar för alla nya studenter, vilket brukar vara väldigt uppskattat.

 

Copyright © 2017 Medicinska Föreningen | Coinlex Webdesign